Så använder du inspirerande och korrekta kostråd

En guide om hur du använder Livsmedelsverkets kostråd i märkning och marknadsföring

Testa här om du kan använda ett kostråd

Vill du kommunicera kostråd på eller invid enskilda produkter? Använd vårt test för att se om den produkt och det kostråd du tänkt kombinera passar ihop.

Få fördjupning i faktabanken

Faktabanken innehåller fördjupad information för att ge dig ett bra underlag när du bedömer om den produkt och det kostråd du tänkt kombinera är lämpliga att använda. Här hittar du t ex länkar till relevant lagstiftning. Testet ovan hänvisar till olika delar i faktabanken för att underlätta dina val när du klickar dig fram i testet.

Om du vill kommunicera kostråd för en hel livsmedelsgrupp läser du under alla rubriker i faktabanken för att förvissa dig om att det kostråd och den produktgrupp du valt passar ihop och kan användas. Testet ovan är inte anpassat för hela livsmedelsgrupper.

Grönsaker
Bidra till hälsosamma matvanor!

Vi som producerar livsmedel är viktiga aktörer som kan bidra till hälsosamma matvanor hos den svenska befolkningen. Att livsmedelsindustrins insatser behövs råder det ingen tvekan om. Exempelvis äter för få tillräckligt med fullkorn, fisk och skaldjur samt grönsaker och frukt.

Bra matvanor och fysisk aktivitet håller oss friska och minskar risken för så kallade välfärdssjukdomar; hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes, cancer och fetma. Mat och fysisk aktivitet är inte de enda faktorerna som påverkar hälsotillståndet, men de utgör en del som var och en har möjlighet att påverka själv.

Handla
Inspirera konsumenten att välja rätt

Ett sätt för livsmedelsindustrin att inspirera till hälsosamma matvanor är att kommunicera Livsmedelsverkets kostråd – råd som vilar på vetenskaplig grund. Det kan ske förpackningen och i butikshyllan, i annonser, på hemsidor och i TV-reklam.

Denna guide innehåller riktlinjer att följa när du använder kostråden och ger dig möjlighet att anpassa budskapen till olika målgrupper och sammanhang. Guiden, som tagits fram av Livsmedelsföretagen, ska hjälpa dig som arbetar i livsmedelsindustrin att göra rätt när du använder kostråd i märkning och annan marknadsföring. Vi vill även inspirera till att ta fram nya produkter som märks med kostråden och som hjälper konsumenten till hälsosamma val.

Kostrådsguiden

En hjälp för dig som vill använda Livsmedelsverkets kostråd i din märkning och marknadsföring.

Livsmedelsföretagen
Box 55 680, 102 15 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
08-762 65 00 (växel)

info@li.se
www.livsmedelsforetagen.se

Livsmedelsföretagens logotyp