Om Kostrådsguiden

En hjälp för dig som vill använda Livsmedelsverkets kostråd i din märkning och marknadsföring.

Kostrådsguiden hjälper dig att använda Livsmedelsverkets kostråd i märkning och marknadsföring.

Vill du kommunicera kostråd på eller invid enskilda produkter? Använd vårt test för att se om den produkt och det kostråd du tänkt kombinera passar ihop.

Faktabanken innehåller fördjupad information för att ge dig ett bra underlag när du bedömer om den produkt och det kostråd du tänkt kombinera är lämpliga att använda. Här hittar du t ex länkar till relevant lagstiftning. Testet hänvisar till olika delar i faktabanken för att underlätta dina val när du klickar dig fram i testet.

Om du vill kommunicerar kostråd för en hel livsmedelsgrupp läser du under alla rubriker i faktabanken för att förvissa dig om att det kostråd och den produktgrupp du valt passar ihop och kan användas. Testet är inte anpassat för hela livsmedelsgrupper.

Kostrådsguiden

En hjälp för dig som vill använda Livsmedelsverkets kostråd i din märkning och marknadsföring.

Livsmedelsföretagen
Box 55 680, 102 15 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
08-762 65 00 (växel)

info@li.se
www.livsmedelsforetagen.se

Livsmedelsföretagens logotyp